HAREN i Bakken

Bæredygtig byudvikling skal skabes gennem tilgængelighed til naturressourcerne. Derfor skal Solbjerg Sø tilbage til byen.

I 2017 er det 40 år siden, at omfartsvejen rundt om Solbjerg blev etableret og siden har rute 433 mellem Aarhus og Horsens dannet en trafikal korridor og adskilt Solbjerg By fra Solbjerg Sø.

Solbjerg Sø er med sine 380 ha overflade sagnomspunden og historierne omfatter både trolde og guldskatte i dybet. Gennem 3 Faser i eventyrets tegn ønsker Foreningen Kunst i Solbjerg at skabe et samlingssted ved søen og sætte fokus på nuværende stisystem og tunnel under hovedvejen.

Projektets fysiske rammer

Et samlingssted ved søen skabt ved anlæggelses af en bakke, hvorpå en skulptur rejses.

En bakke der gør den bløde bund tilgængelig og hvorfra søen kan betragtes over bevoksningen.

Med skulpturens hare motiv vil den binde an til eventyret og som moiarerne stille spørgsmål til, hvad der foregår i det usynlige eller ”underjordiske” lag. Skulpturen er på den måde både figurativ og abstrakt.
Dette binder også an til det usynlige og eventyrlige i Solbjerg og myterne/sagnene, om hvad der gemmer sig i Solbjerg Sø. På den måde vil skulpturen være stedspecifik, dvs. særligt til Solbjerg Sø

Det omfatter projektet

Ansøgningen omfatter Fase 3 i forløbet.

Fase 1: Workshop med borgere og fremstillingen af skilte med eventyrtema og placering af disse langs sti mellem by og sø.

Fase 2: Nuværende tunnel blev malet op og belysning udskiftning til LED – afventer projekt med eventuel udsmykning af vægge.

Fase 3: I samarbejde med Sabro Jernstøberi A/S, vil værksted blive stillet tilrådighed for kunstner Bjørn Kromann-Andersen og skultur i støbejern med højde 1,5-2 meter støbes.
Bakke anlægges i magadam omkring et støbt pladefundament og efterfølgende beplantet, så området kan indtages af byens borgere.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

1.9.2014 – Kick off møde med deltagelse af Kulturudvalget ved Aarhus Kommune og en lokal arbejdsgruppe, der havde taget imod invitationen om at lade Solbjerg indgå i et Pilotprojekt under Kulturudvalget og modtage en bevilling på kr. 75.000 til at arbejde med kunst i det offentlige rum.

7.5.2015 – Foreningen Kunst i Solbjerg stiftes. Samarbejde med kunstner Bjørn Kromann-Andersen indledes.
Foreningen tæller i dag blandt andet,
Formand, Brian Jonassen, (Projektleder Poul Pedersen A/S)
Næstformand, Marianne Gasbjerg (Rektor, Aarhus Kunstakademi)

19.9.2015 – Workshop Fase 1 – Skilteproduktion

Relationen til lokalsamfundet

Gennem Fase 1 og 2, har der løbende været et stærkt og tæt samarbejde mellem Foreningen Kunst i Solbjerg og Aarhus Kommunes forskellige forvaltninger i forbindelse med behandling af diverse ansøgninger og forespørgsler.

I Fase 3 er tilladelse i forbindelse med placeringen af bakke og skulptur blevet behandlet og godkendt med afsluttet høringsperiode med udgangen af december 2016.

Dermed er grundlaget lagt for at tænke søen tilbage og give byens borgere og institutioner et samlingssted, hvorfra søen kan ses og betragtes og lade fantasien være bindeled mellem generationer.