”Boginstallation” Interferens – Prokk på Ceres Århus 2010.

Ole Lindqvist, Marianne Thingholm, Ina Olsen og Bjørn Kromann-Andersen

Præmieret af Århus Kommunes Kunstråd