img_282153IMG_2837

Bjørn Kromann-Andersen ble invitert inn i Nasjonalromantikkens vugge i Norge, for å lage et stedsspesifikt verk – “FACILITY”. Et hus, tilsynelatende et kjempe forstørret fuglehus, uten inngang, men et hull til å kikke ut, som får oss til å løfte blikket og se utover landskapet. Det rager høyt, men mot den ville naturen som omgir den, så blir det som om den føyer seg inn – temmet, men ikke fratatt kraften. Det surrealistiske huset med åren, gir oss ikke noe pekepinn på størrelsen, men straks et menneske står ved siden av, så oppfatter vi størrelsen og da endrer også oppfattelsen av det vi ser.
Fargen, som var hentet fra gamle hus i Hardanger, gir den tilhørighet og har også vært med å skape den lokale forankringen som har gjort folk i Hardanger, stolt over dette verket, som lar de få lov til å undres. – Hvis dette er kunst, så liker jeg kunst, sa et barn som så verket for første gang. Kromann-Andersen verk har dette undringsfeltet – det er ikke slik vi tror det er, det er det magiske som oppstår når nye historier skapes av samme verket, som endrer seg, ikke bare fordi årstidene endrer seg, men fordi vi selv endrer oss i møte med kunsten.

Kjell-Erik Rud
Kurator, Voss; Norge.