Hvad er NATUR?

Hvis man bytter om på bogstaverne kan man få et nyt ord: TRAUN – som rimer på TRAUM, det tyske ord for drøm, som kan give associationer til ordet TRAUME…
Vi lever i en tid, hvor naturen, som vi kender den, ændrer karakter, og vi er og bliver vidner til, hvordan menneskets tilstedeværelse i verden for altid vil påvirke kloden og vores livsbetingelser.

Som mennesker er vi selv natur på godt og ondt. Kan vi gennem kunsten spejle os i naturen, afkode dens sprog og genoprette den tabte ­forbindelse og samhørighed?

 

Udstillingsstedet Mellemrummet på Godsbanen i Aarhus er rammen for TRAUN2 – fem aarhusianske kunstneres beskrivelser af naturen – såvel den smukke og indtagende som den mørke og farlige.
Et fælles arbejdsophold på Grafisk Værksted, Hollufgård 2020 blev udgangspunkt for eksperimenter vog undersøgelser af de klassiske, grafiske teknikkers mange muligheder for gennem håndværket at udtrykke den flertydige ’natur’. Udført som akvatinte, kartoffeltryk, koldnål, monotypi, træsnit og ætsninger ses planteaftryk, insekter, naturen som kratværk og barriere, vindens bevægelse i hvide tulipaner, ukendte væsner fra en anden verden og domesticerede dyr under fuldmånen.

 

Kunstnergruppen er opstået under samarbejdet om udstillingen TRAUN i foråret 2019 i Pakhuset, Viborg. Den består af Bjørn Kromann-Andersen, Ulla Madsen, Bodil Sohn, Steffen Tast og Marianne Thingholm – alle med basis i Aarhus.

’Mellemrummet’ er et 24 m² stort rum på Godsbanen, hvor professionelle kunstnere kan afprøve nye ideer, koncepter og andre kunstneriske udfoldelser og vise ufærdige projekter og eksperimenter.
Hermed afprøver Mellemrummet visionen om et kunstnerdrevet udstillingssted på Godsbanen.