KUNSTCENTERET
Silkeborg Bad

  1. september – 12. december 2021

Billedhugger og billedkunstner Bjørn Kromann-Andersen (f. 1954) har gennem hele sit oeuvre til nu skabt en lang række værker, der på en eller anden måde har haft menneskets forhold til natur som fælles omdrejningspunkt. Han har haft et frit forhold til skulpturelle udtryksmidler, så hans værker er ofte båret af materialer tilpasset den kontekst, de er skabt i. En del af kunstnerens værker har været stedspecifikke og temporære.
Den retrospektive udstilling er arrangeret i tæt samarbejde med kunstneren, og består både af konkrete værker og dokumentation for temporære projekter. Et bogværk opsummerer kunstnerens virke. Mag.art. Dorte Kirkeby Andersen er kurator for udstillingen.
Bjørn Kromann-Andersen kan opleves på Kunstcentret Silkeborg Bad i perioden 4. september – 12. december 2021.